Komuna Semiario 2007 - Repeated History.

사용자 삽입 이미지

Among young Esperantists in China, Japan and Korea, we have an annual gathering namely  "Komuna Seminario" (A common seminar). Young esperantists in one of those three lands host a small seminar. The Seminar gathers usually about 50 people from those three lands. It's an Esperanto gathering and a typical Esperanto meeting is a truely international one, because there are always found some 'foreign' people outside those three lands. This year (Dec 28~30, 2007), we had two foreigners - one from Ghana/Africa, the other from Malaysia.

Inter junuloj de Ĉinio, Japanio, kaj Koreio, ni ĉiujare okazigas Komunan Seminarion. Kutime pli malpli 50 personoj amasiĝas el tiuj tri landoj, kaj kiel en kutimaj esperanto-renkontiĝoj, aperas pli fremdaj homoj. Ĉijare venis unu el Ganao/Afriko, kaj unu el Malaizio/Sud-Azio.

The Seminar has already a very long history - 26'th in 2007. This kinds of meetings among young people could be very hard to be continued because young people always disappear as they get job and get married. This year's hosting president was Mr. SONG Ho Young (Gloro, esperanto name), who worked very hard to make a successful seminar.

La seinario jam havas ne-mallongan historion - 26a en 2007. Ĉi tia junulara renkontiĝo estas vere malfacile daŭrigebla ĉar junuloj ĉiam malaperas pro labro aŭ pro geedziĝo... Ĉi jara prezidanto, S-ro SONG HO Young (Gloro, lia esperanto-karesa nomo) klopodis tre diligente por gastigi la seminarion sukcese.

Unfortunately... it had turned out that he had very few information about the long history of the Seminar, and he had very little experience handed over from previous people. Alas... I am one of those previous people.

Tre malfeliĉe... la prezidanto de ĉijara seminario (Gloro) ne bone gajnis la longan historion de la Seminario, kaj li havis tre malmulte da sperto transdonita de lia antaŭ-uloj... Ho... ve... Mi estas unu el tiuj antaŭ-uloj.

When I was in a team of local committee of the Seminar in the year 2001 (seven years ago), I felt the same difficulties and I decided to make the experience reproduceable by other people, and I planned a complete CD-ROM about the Seminar of the year. That was on the net, http://www.mobigen.com/~hiongun/ks .

Kiam mi estis en la loka komintato de la seminario en la jaro 2001 (sep jaroj antaŭe), mi sentis la saman malfacilecon, kaj mi decidis, ke mi faru la tutan programon rekorditan kaj ĝin transdonu al aliaj poste-uloj... en la formo de KD-ROM, kaj ĝi estas ankoraŭ akirebla tra reto. http://www.mobigen.com/~hiongun/ks .

After 7 years, I found that I was not successful enough to transfer my experience to younger people. And I also find that previous generation also had tried a lot to give precious experiences to us...

Sep jarojn poste, mi trovis ke mi ne estis tiom sukcesa sufiĉe por transdoni la sperton al pli-junaj homoj... Kaj mi trovas, ke ankaŭ miaj antaŭ-uloj ankaŭe multege klopodis transdoni valorajn spertojn al mia generacio...

Looking back those seven years... I think myself to be just a link in a longer chain, chain with deeper meanings. At that time, I wanted to be a gold or a diamond on that chain.

Retro-vidante la sepjarojn, mi sentas min ke mi estas nur unu parto de la pli longa ĉeno. Tiutempe mi volis ke mi estu diamanto sur la ĉeno.

Perhaps my son (an Esperantist from the birth) would hold his own Seminar after 20 years... Just hope it would last by that time. By that time, my pages would already be a part of history.

Mia filo (denaska esperantisto) okazigus sian propran Seminarion post 20 jaroj... Nur mi esperas, ke la seminario daŭriĝu ĝis tiu tempo. Tiam mia paĝo kaj memoro jam estus historio.

After the Seminar, early this year during the final summarization of the seminar, Mr. SONG (Gloro) found that 'antique pages of KS in 2001' and asked me for some advice on how to make a homepage of the Seminar, and I told that a persistency would be important and an open team Blog would be helpful.

Post la seminario, dum la post-resumado de la seminario, hazarde trovinte mian 'antikvan paĝaron de KS 2001', S-ro SONG (Gloro) petis rekomendon pri la sur-retigo de la Komuna Seminario, kaj mi rekomendis, ke 'daŭrigado' de tiu paĝaro estas la plej grava afero, kaj do vi malfermu 'Blogon', komune zorgeblan de junuloj en la tri landoj....

The result is a team blog: http://komuna-seminario.blogspot.com/ .  At the moment, that blog contains only one page, but it is certain that a lot of pages are wating to appear.

Li jam malfermis paĝaron de la Komuna Seminario. http://komuna-seminario.blogspot.com/ . Nuna paĝaro enhavas nur unu solan paĝon, sed mi antaŭvidas abundon da paĝoj aperontaj...

The blog was open by current Korean part. If it would be successfully transferred to Chinese or Japanese people, the new blog would be a good part of the history.

Nuna blogo estis malfermita de koreoj, sed se ĝi estos trans-donita sukcese al Ĉinoj aŭ Japanoj, la blog-paĝaro mem fariĝos bona parto de la historio.

--Nomota, 2008-02-03.

----------------

Followings are a photos captured by my new Smart Phone, M620 Black Jack.

Jen la fotoj de la 26a Komuna Seminario de 2007 (Dec 28 ~ 30), Iksano, Koreio.
Sponsor Link: http://www.mobigen.com/    http://product.mobigen.com/


Posted by nomota multilingual

댓글을 달아 주세요

  1. Favicon of http://chojus.tistory.com BlogIcon Ĉojus 2008.02.07 23:49 신고 Address Modify/Delete Reply

    hodiaŭ mi ektrovis vian blogon. Mi bone legis vian blogaĵon pri la Komuna Seminario. Koran dankon. Ĉion bonan al via familio ankaŭ en la jaro 2008. — Ĉojus el Litovio

  2. Favicon of https://blog.chojus.com BlogIcon 초유스 2008.02.12 16:53 신고 Address Modify/Delete Reply

    Eblas spekti mian videon, en kiu mia filino parolas angle. Mi esperas, ke ŝi baldaŭ parolos similnivele Esperanton... http://chojus.tistory.com/87

  3. Favicon of http://barendrozeroemissionsite.blogspot.com/ BlogIcon buttakuncat 2009.02.13 19:57 신고 Address Modify/Delete Reply

    I want to learn ESPERANTO.